Formació en dret col·laboratiu

Curs Dret Col·laboratiu

Informació del programa provisional

Continguts:

  • Concepte, principis i valors que defineixen el dret col·laboratiu.
  • Competències i habilitats de l’advocacia col·laborativa.
  • La intel·ligència emocional de l’advocacia col·laborativa.
  • Introducció i bases del procés col·laboratiu.
  • La negociació col·laborativa.
  • Experiències Internacionals.

Professorat (encara per confirmar):

Carmen Aja. Advocada col·laborativa. Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi
y de la Asociación de derecho colaborativo de Madrid. Membre de l’IACP

Anna Marie Boudard. Advocada col·laborativa de l’Associació belga de dret Col·laboratiu.

Catherine Brink. Advocada col·laborativa. Membre del grup Collaborative Divorce de Vancouver, Canada.

Lluís Casado. Economista, psicòleg, consultor i coach.

Andreu Gatuellas. Psicòleg, Formador i coach

Françoise Balaguer. Association Française des Praticiens du Droit Collaboratif

Elena Lauroba. Professora titular de Dret Civil (UB), experta en Instruments de resolució de alternativa de conflictes, i Secretària de l’ACDC.

Asier López de Gereno. Coach i formador expert en negociació.

Montserrat Tur. Advocada col·laborativa, mediadora, coach,i Presidenta de l’ACDC.

Isabel Viola Demestre. Professora titular de Dret Civil

Nota: El curs podrà incorporar d’altres persones expertes. Per causes sobrevingudes, hi poden haver modificacions en la composició inicial del claustre.

Objectius:

Una formació de qualitat, que atorga la certificació com advocat/da col·laboratiu/iva homologable amb els estàndards de les associacions internacionals (IACP).

Persones destinatàries:

Persones professionals del dret o de la gestió de conflictes que vulguin formar-se en la pràctica col·laborativa.

Calendari i horaris 2023 (encara per confirmar)

Formació on-line i sessions presencials (encara per confirmar)

Les sessions tindran lloc a Barcelona, a la Fundació Agustí Pedro i Pons, a la Sala Maria Soteras de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i a l’Il.lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

  • Fundació Pedro i Pons
  • Sala Maria Soteras
  • Il.lustre Col·legi Advocacia de Barcelona
  • Alguna sessió es fa on-line (mitjançant link que es facilitarà prèviament), perquè la imparteixen advocades col·laboratives d’altres països (França, Bèlgica, Quebec) que comparteixen les seves experiències a la pràctica.

Import i inscripcions (orientatiu):

El cost per la realització d’aquest curs i les taxes administratives és de 500,00 euros

Informació a: https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/D/202111405/

Les persones interessades han d’adreçar-se prèviament a propis.dret@ub.edu (Sres. Montse Casas i Laura Barrera) per la tramitació de la inscripció.

Si desitgen factura de la UB, a més del rebut derivat del pagament de la inscripció, han de fer-lo constar en sol·licitar la inscripció.

El nombre màxim d’inscrits és 25; la inscripció s’ordena per ordre de pagament. Per superar el curs cal una assistència al 80% de les sessions i el lliurament d’un informe d’autoavaluació en el termini de 15 dies des de la finalització del curs.